Nyt medlem

 

Man kan blive medlem af klubben på følgende måder:

  • Voksen, som skal følge et begynderhold.
  • Ungdom (10 til 18 år) som tilknyttes ungdomsafdelingen.
  • Frigivet kajakroer med IPP2 bevis i tur- eller kapkajak fra en anden kajakklub

 

Tilmelding til et begynderhold

I Kano og Kajakklubben Limfjorden tilbyder vi som udgangspunkt undervisning i tur- og kapkajak. Se mere om havkajak længere ned på siden.
Undervisningen gennemføres med 3 hold i maj måned ,og består af 6 kursuslektioner af 3,5 timers varighed, og der skal ros 50 km under forløbet.

Tilmelding til begynderhold sker i tidsrummet fra oktober året før, til medio april det år hvor dit begynderhold starter.
Ca. 1 uge før kursusstart modtager deltagerne et kursusprogram og praktiske oplysninger.

Holdene fyldes op efter ”først til mølle princippet” og vi har ikke som sådan en venteliste.

På indmeldelsesformularen skal du oplyse navn, adresse, e-mail, telefon og fødselsdato.

Da vi har flere ansøgere end pladser, er det vigtigt, at du er opmærksom på, at du ikke er optaget før kursusgebyret er indbetalt.

Hvis sygdom forhindre dig i at deltage, vil du kunne få dine penge retur.
Ønsker du af anden årsag ikke at deltage, vil du kunne få dine penge retur, såfremt en anden kan overtage din plads.

OBS! Det er et krav, at du kan svømme 600 m., og du skal kunne dokumentere det ved at medbringe et svømmebevis.
Der ligger en formular under menu punktet "Bliv medlem" og de lokale svømmehaller hjælper dig gerne med en kontrolsvømning, og en underskrift.

Se Kontingentpolitik for de aktuelle kontingentsatser.

 

Ansøgning om at komme i ungdomsafdelingen

Er du mellem 8 og 18 år kan du ansøge om at blive medlem af ungdomsafdelingen.
For at blive optaget må du ikke lide af sygdomme, hvor du kan miste bevidstheden.

Af hensyn til sikkerheden for dig selv, og andre, skal du kunne svømme 600 m.
Er du under 12 år skal du kunne svømme 350 m.

Du skal sammen med dine forældre udfylde vores online ansøgning her på hjemmesiden.
Hvorefter vil vores ungdomsleder vil kontakte jer. 

Der betales kontingent for et halvt kalenderår af gangen.

 

Ansøgning fra frigivet kajakroer

Hvis du er frigivet kajakroer, i tur eller kap kajak, fra en anden klub, kan du normalt blive meldt direkte ind i klubben i det omfang, vi har kapacitet til at forøge medlemstallet.
Udfyld ansøgningsformularen via hjemmesiden og sæt kryds i ”erfaren roer”.

For at vurdere om du kan ro sikkert i en turkajak – eller eventuelt har behov for supplerende instruktion vil vi ro en lille tur med dig.

Der betales kontingent for et halvt kalenderår af gangen.

Se de aktuelle kontingentsatser her: Kontingentpolitik

Efter en rundvisning i klubben, udlevering af nøgle, oprettelse i vores ro protokol og en indføring i klubbens regler vil du frit kunne ro.

Kontakt næstformanden hvis du ønsker yderligere information: info@kajakklubben.dk

 

Havkajakroer

Har du taget et havkajak kursus (f.eks. EPP2), skal du alligevel på et begynderhold, idet turkajakkursus på EPP 2 niveau er et krav for medlemskab af Kano og Kajakklubben Limfjorden.
Baggrunden for dette er, at du med et medlemskab af KKL, får rådighed over en hel række forskellige tur- og kapkajakker, og for at ro i dem skal du kende til at håndtere dem, og de redningsmetoder der bruges i denne type kajakker.
Når du har gennemført et 3 timers havkajak Intro kursus, vil du få adgang til at ro i klubbens havkajakker. 

 

Pararoere

Paraholdet Limfjorden er et kajakhold for folk med handicap.
Holdet er etableret via et samarbejde mellem Kano og Kajakklubben Limfjorden (KKL) og I.H. Aalborg.
Træningen foregår i KKLs faciliteter i Lindholm, Nørresundby, og der er fast træning hver søndag kl.10-13.
Se nærmere under: Paraholdet 

 

Privatlivspolitik for Kano og Kajakklubben Limfjorden

Se Kano og Kajakklubbens Privatlivs politik

 

Andet

Hvis du har nogen spørgsmål mht. begynderholdene eller indmeldelse kan du sende en e-mail til næstformanden: info@kajakklubben.dk