Resultat af 24 timers løbet 2022
109.961 kr. til KKL´s unge roere

 

Velkommen til Kano og Kajakklubben Limfjorden på solsiden af Aalborg, i Nørresundby. 
Klubben ligger ved Lindholm Å og Limfjorden -  gode muligheder for roning både sommer og vinter.

I 2016 deltog 
KKL roeren
Amalie Thomsen 
ved OL i Rio.

Klik på billedet

 

KKL lægger stor vægt på, at understøtte aktiviteter, der kan fremme kajaksporten på konkurrence- og elite plan, og klubben har en meget aktiv kaproningsafdeling, som til stadighed leverer flotte resultater til klubben.

Det er klubbens ambition, at der til stadighed er 2 til 3 eliteroere på landsholdet, denne ambition opfylder klubben for nuværende.

KKL har en hurtigt voksende ungdomsafdeling, og en stor gruppe aktive motionister, der har fælles træning et par gange om ugen.

Klub livet i KKL er som i andre kajakklubber, der er faste tider, hvor man kan deltage i fællesroning og ellers kan man, når man er friroet (50km), ro alt hvad man vil og komme, og gå i klubben som man har tid og lyst til.

Klubben råder over ca. 100 gode turkajakker, kapkajakker, havkajakker, 2 tur kanoer og 2 dragebåde, som er til medlemmernes fri afbenyttelse.  

Der er hele året, et højt aktivitetsniveau i klubben, om vinteren er der svømning, løb, styrke og rulletræning.

3–4 gange om året holder vi nogle rigtig gode fester i klubben, til gengæld er det en helt fast politik, at der ikke drikkes nogen former for alkohol i det daglige.

Som en medlemsstyret klub har bestyrelsen stor opmærksomhed på, at understøtte aktiviteter og forslag fra medlemmerne, når blot det understøtter kajaksporten og klublivet.

Vil du vide mere kan du se under "Om klubben / Generalforsamling / Målsætning og Handlingsplan" Klik her!

Kano og kajakklubben Limfjorden giver dig


Turkajak for fritdsroerne

Eliten indenfor kapkajak roning

Børn og unge kajak roere

Ro Handicap for motionisterne

Havkajak for natur- og teknik nyderne

Ergonometer træning som supplement

Surf kajak oplevelser i bølgerne

Handicap roning for dem der vil! (Paraholdet)
 

Styrketræning for alle medlemmer der ønsker det