Dokumentation for svømmeprøve til Kano og Kajakklubben Limfjorden


Medlemsnr.:

Født:  

 


Hermed bekræfter jeg, at ovennævnte kan svømme mindst 600 meter.

______________________________________________________
Prøvested

____________               ___________________________________
Dato                               Underskrift